info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnose statushouders

Statushouders naar passende arbeid

Ook voor statushouders is het belangrijk om te participeren binnen onze maatschappij. Om hier succesvol invulling aan te geven, is maatwerk nodig. CompetenSYS ontwikkelde een diagnose-instrument speciaal voor deze groep cliënten. Met een op maat gemaakte online vragenlijst in het Engels, Arabisch, Koerdisch, Farsi, Pashty en Tigrinya geven statushouders antwoord op vragen over onder meer inburgering, hun netwerk in Nederland, persoonlijke ambities en doelen, ondernomen activiteiten, leefgebieden, mogelijkheden voor taalstages en vrijwilligerswerk. Met deze vragenlijst in hun moedertaal én gericht op hun specifieke situatie, voert u gemakkelijker een diepgaand gesprek met uw cliënt. Daarmee verhoogt u de kans op het vlot vinden van een goed passende arbeidsplek.

Onderdelen van onze Diagnose statushouders

De CompetenSYS Diagnose statushouders:

Beschikbaar in 7 talen

De methodiek is meertalig in het klantportaal beschikbaar in zowel het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Koerdisch, Afghaans, Tigrinya

Een compleet beeld van iedere statushouder

Naast de arbeidsmarktpositie brengen gaan we gericht in op kansen en belemmeringen om de slag naar de Nederlandse arbeidsmarkt te maken.

Direct management-overzichten over de doelgroep statushouders

Met de unieke CompetenSYS-software kunnen met een druk op de knop managementoverzichten worden gegenereerd.

Complete rapportages

Een mooi opgemaakt beeld van de kansen en mogelijkheden en de benodigde inzet van een vervolgtraject of activiteit

Informatie die aanzet tot handelen

een duidelijk format dat antwoorden geeft op de informatiebehoefte van sociale diensten

Maatwerk

De sociale kaart van de gemeente wordt op maat ingebouwd

CompetenSYS Diagnose Statushouders

De CompetenSYS Diagnose Statushouders is een op maat gesneden diagnose-methodiek waarmee een uitgebreid profiel kan worden samengesteld van statushouders

  • inburgering
  • netwerk in Nederland
  • ambitie en doelen
  • reeds ontplooide activiteiten
  • leefgebieden
  • gericht vervolg; mogelijkheden voor werk, taalstages en vrijwilligerswerk.

Gerichte adviezen in een voor u vertaald rapport

Het unieke aan de CompetenSYS Diagnose Statushouders is dat de cliënt de vragenlijst in zijn moedertaal invult, maar dat ons systeem dit automatisch voor u vertaalt. Zo heeft u met één druk op de knop een rapport, waarin helder de kansen en mogelijkheden voor uw cliënt staan. Dit zijn geen algemene maar echt op de persoon gerichte adviezen. Met dit profiel kunt u zelfs meteen aan de slag met ons uitgekiende matchingsysteem. U ziet dan direct de lokale kansen op passende arbeid voor uw cliënt.

Zelf doen of uitbesteden

Met ons gebruikersvriendelijke CompetenSYS platform kunt u eenvoudig zelf uw cliëntenbestand screenen. U kunt dit ook uitbesteden aan ons professionele team. We hebben veel ervaring met het diagnosticeren van deze doelgroep en hebben een deskundig team van consulenten en taalhulpen voor u klaarstaan. Ze houden groepsbijeenkomsten en voeren persoonlijke gesprekken aan de hand van de ingevulde vragenlijsten. Onze consulenten worden hierbij ondersteund door professionele taalhulpen, die uiteraard ook in dienst zijn bij CompetenSYS. Vanzelfsprekend zorgen we voor een gedegen en ‘warme’ overdracht naar u. We kunnen u hierin volledig ontzorgen.

Screening in moedertaal

Snel tot de kern

Professionele taalhulp in dienst

Referenties

Meer referenties

Gericht aan de slag met de statushoudersdiagnose

Met de Diagnose Statushouders kunnen gemeenten zo vroeg mogelijk aan de slag om statushouders te helpen met het leren van taal en begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Het klantportaal helpt gemeenten om de cliënt in beeld te brengen, de hulpvraag scherp te krijgen en aansluitend echt werk te maken van de inburgering