info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse uitbesteed bij Gemeente Gooise Meren; Ons cliëntenbestand professioneel op orde.

Met bestandsanalyse de basis op orde

Maarten Beckx is projectleider kwaliteitszorg bij de uitvoeringsdienst sociaal domein, gemeente Gooise Meren. Hij vertelt hoe de bestandsanalyse, uitgevoerd door CompetenSYS, bijdroeg aan het op orde krijgen van hun basis. Maarten: “We werkten al met de module Diagnose en Matching, maar door de afwezigheid van drie klantmanagers kregen we ons bestand niet actueel gevuld. We vroegen CompetenSYS deze taak op zich te nemen.

Waardevol

“Overall ervaarden we het uitbesteden van de bestandsanalyse als zeer positief. De bijeenkomsten waar ongeveer 170 van onze cliënten onder begeleiding ter voorbereiding op de diagnosegesprekken de vragenlijst invulden, waren waardevol."

In professionele handen

De aanpak van CompetenSYS zit goed in elkaar en de professionele backoffice had alle touwtjes in handen. Ik voelde me zeker ontzorgd op veel vlakken en ben ook erg te spreken over de begeleiding voor- en achteraf vanuit het management van CompetenSYS. Onze capaciteit is nu weer op orde en deze ‘inhaalslag’ droeg zeker bij aan het nog prettiger werken met het systeem.”

Samen sparren en leren

“Wat we ons vooraf niet realiseerden, is dat uitbesteden niet betekent dat we zelf niks hoefden te doen. Een aantal klantmanagers waren nauw betrokken bij het regelen van spreekkamers en het verlenen van toegang in ons gebouw. Het meest ideale zou zijn als de backoffice van CompetenSYS in ons gebouw zat. Sommige cliënten belden toch met ons in plaats van met de backoffice. De nauwe samenwerking maakte het sparren wel prettig. Sommige diagnoseadviezen zagen onze klantmanagers op onderdelen graag aangepast en in goed overleg was dit geen probleem. CompetenSYS respecteert de eindregie van onze klantmanagers.”

Ruimte voor verder ontwikkelen

“Dat onze basis mede door de bestandsanalyse op orde is, schept ruimte voor verdere ontwikkeling. We zijn vertrouwd geraakt met het systeem en hebben de diagnosetool omarmd. De vragenlijst is helder, het plan van aanpak dat eruit rolt is prettig en helpt bij het nauwkeurig bepalen van het vervolgtraject. Ons proces is nu zo ingericht dat we iedere nieuwe cliënt die bijstand aanvraagt binnen zeven dagen spreken voor een intake en diagnose. Het verwerken van de managementinformatie uit het systeem is voor ons een vervolgstap, evenals het omgaan met de matchingtool die we onlangs aanschaften. Kortom, vanuit de bestandsanalyse bouwen we weer verder aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze cliënten naar passend werk.”

“Vanuit de bestandsanalyse bouwen we weer verder aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze cliënten naar passend werk.”

Maarten Beckx - Gemeente Gooise Meren

Meer klantcases

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer