info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Meerinzicht: De Brede Intake

Diagnose- en matchingsysteem volledig op maat

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Doel hierbij is geweest om deze perfect te laten aansluiten bij de nieuwe klantreis, de bijbehorende doelgroepindeling, de gegevensuitwisseling met InburgerenWerkt! en daarmee de Brede Intake. Vanuit CompetenSYS ben ik één van de aanspreekpunten geweest die dit traject met veel plezier heeft mogen begeleiden.

Vooroplopend op het gebied van bemiddeling

Meerinzicht loopt hiermee voorop op het gebied van het bemiddelen van cliënten naar de arbeidsmarkt, eventueel met behulp van scholing en het opdoen van werkervaring. Voor iedere cliënt wordt een passende oplossing gevonden en dit hoeft niet alleen uitstroom naar regulier werk te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan vrijwilligerswerk of sociale activering of het aanbieden van een andere passende oplossing. Met het belang van de cliënt altijd voorop. Dit kan echter alleen gedaan worden door het stellen van goede diagnose, en deze ook periodiek te blijven toetsen...een momentopname blijf immers altijd tricky.

Enthousiasme onder gebruikers

Samen met Meerinzicht hebben wij een uitgebreide workflow gemaakt en inzichtelijke rapportages opgesteld om dit hele proces - zowel op cliënt als op ‘management’ niveau - goed te kunnen blijven managen. En dat alles binnen ons diagnose- en matchingsysteem. Kort gezegd: Een supergaaf project waar alle kracht van ons CompetenSYS systeem goed is benut. En dat zien we niet alleen terug in de resultaten, maar vooral in het enthousiasme van de gebruikers.

Meer klantcases

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer