info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Erica Swaters - Contractmanager Gemeente Utrecht

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, beschrijft waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Uitbesteden loonwaardemetingen bewuste keuze

Erica: “Een aantal jaren geleden sloten we met diverse partners een regionaal contract af voor Loonbalans. Deze geaccrediteerde loonwaardemethodiek van CompetenSYS kwam voor ons als beste uit de bus. Wij kozen er vervolgens bewust voor om de uitvoering van de loonwaardemetingen ook bij CompetenSYS te beleggen. Tot die keuze kwamen we om verschillende redenen.”

Jaarlijks ongeveer 1200 uur aan metingen

“We rekenden uit dat tegenover elke loonwaardemeting per cliënt een tijdsinvestering staat van ongeveer 8 tot 12 uur. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de meting zelf! Bijvoorbeeld het uitnodigen van de cliënt, het inplannen van een afspraak, reserveren van een ruimte, alles bevestigen, et cetera. Voorheen deden we jaarlijks een meting om de loonwaarde van elke cliënt te bepalen. Maar met de aanwas van nieuwe cliënten stijgt het aantal metingen exponentieel. Nu bekijken we eerst de situatie en meten we minder vaak, ongeveer 100 cliënten per jaar. Maar nog altijd een tijdsintensieve klus. Hoe gingen we dat aanpakken?”

"We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Complexe puzzel met eigen professionals

“Voor het uitvoeren van een loonwaardemeting moet je gecertificeerd zijn. We hebben ongeveer 100 werkmatchers in dienst, waarvan er op een gegeven moment 8 gecertificeerd waren. Maar we kampten met veel verloop, dus moesten we telkens weer opnieuw matchers certificeren... We merkten ook dat als je bijvoorbeeld met 8 matchers die 100 metingen per jaar doet, geen van allen echt het maximale uit die metingen haalt. Daarvoor doet iedereen er dan net te weinig. En 2 van onze eigen matchers vrijspelen voor alle metingen was ook geen optie. Bovendien, hoe bewaak je dan de nodige objectiviteit die belangrijk is bij het bepalen van de loonwaarde?”

Tevreden met uitbesteden en Loonbalans

“We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek. En daarin werkgevers en natuurlijk onze eigen matchers meenemen. Daarom kiezen wij ervoor dat CompetenSYS jaarlijks onze loonwaardemetingen doet. En met die keuze zijn we na al die jaren nog steeds heel blij! We ondervangen hiermee eventueel verloop van gecertificeerde matchers, we waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering,” vertelt Erica.

“Onze matchers zijn erg te spreken over de inhoud van de verschillende maatwerk rapportages die Loonbalans automatisch genereert. Ze gaven CompetenSYS nog wel mee dat een toelichting bij een afwijkende hermeting prettig zou zijn. Verder zijn de doorlooptijden van de loonwaardemetingen vlot en vinden we altijd een luisterend oor als er iets is. Hoewel er momenteel landelijke ontwikkelingen zijn die afstevenen op één uniform systeem voor het meten van loonwaarde, werken wij voorlopig door met Loonbalans. Waar het landelijk ook op uitkomt, wij hebben de overtuiging dat Loonbalans aan alle eisen blijft voldoen…”

"Met de uitbesteding van de loonwaardemetingen ondervangen we eventueel verloop van gecertificeerde matchers en waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Meer klantverhalen

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer