info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Jobhunter Barbra Boddaert van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en de consulenten Werk & Inkomen Mariska Verhage en Jurriën Faber van de gemeente Terneuzen, maken deel uit van de werkgroep die dit deelproject namens het Werkservicepunt in goede banen leidt. Ze vertellen enthousiast over hun ervaringen.

Snel en efficiënt matchen

Barbra: “Om antwoord te geven op de vraag van de gemeenteraad ‘hoe zit ons bestand met uitkeringsgerechtigden in elkaar?’ gingen we op zoek. We kwamen op het spoor van de diagnosemethodiek van CompetenSYS. Zij levert aan veel gemeenten op hun situatie afgestemde programmatuur in abonnementsvorm. Inclusief voldoende aandacht voor, tijdens en na de implementatie voor de diverse gebruikers van het systeem.”

Jurriën: “Het systeem maakt de competenties van alle cliënten met een uitkering inzichtelijk en koppelt deze aan daarbij passende vacatures. Van de investering in geld en tijd – het begeleiden bij het gezamenlijk invoeren van de gegevens vergt best wat tijd – plukken we nu absoluut de vruchten! Het matchen van cliënten vanuit CompetenSYS gaat echter heel snel en efficiënt.” Dat blijkt ook uit de cijfers. De doelstelling van 50 extra plaatsingen in 2019 was eind oktober al gehaald: 54. Mariska: “Het ging inderdaad voorspoedig en we gaan natuurlijk gewoon door!”

Wat onzichtbaar was wordt zichtbaar

Jurriën: “Het mooie van het ‘alwetende systeem’ van CompetenSYS is dat het cliënten die wat onzichtbaarder zijn, zichtbaarder maakt. Dit gebeurt deels doordat de diagnoses die we erin maken, zeer uitgebreid zijn en je slim kunt filteren. Daardoor leer je de cliënt echt kennen, ver voorbij datgene wat op z’n CV staat. Juist dat schept mogelijkheden. ”

Mariska: “Zo koppelden we een 60-jarige cliënt aan een vacature voor verkeersregelaar. Hij was keer op keer afgewezen. Dat maakte hem passief, hij legde zich erbij neer dat ‘ie niet meer aan het werk zou komen. Totdat we in CompetenSYS zijn competenties matchten met de specifieke profieleisen van een verkeersregelaar. Hij volgde die opleiding en ging gemotiveerd aan de slag. En dit is maar één voorbeeld… In de ruim vijftig extra vacatures die we vanuit dit deelproject van het aanvalsplan vervulden, vallen vooral de sectoren schoonmaak en horeca op. Precies die sectoren waar de personeelsnood in Zeeuws-Vlaanderen hoog is.”

Barbra: “De Zeeuws-Vlaamse werkladder waarmee de gemeenten Sluis en Terneuzen werken is ook geïntegreerd in CompetenSYS. Daarmee deel je cliënten in treden en uitstroomprofielen in. In ons project matchten we vooral cliënten uit de eerste twee treden. Inmiddels is CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen geen project meer. Na de succesvolle startperiode is het een structurele manier van werken geworden bij het Werkservicepunt

Zeeuws-Vlaanderen. Op basis van een uitdraai uit het systeem zeggen we nu tegen een cliënt: deze baan is helemaal geknipt voor jou, ga ervoor!”

Meer klantcases

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer