info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Onverwachte mogelijkheden van 'granieten' bestand bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug

De cliënten waren al veel actiever dan we dachten

Kuli Miloud - Senior Projectleider

Kuli Miloud, senior projectleider bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug ontdekte samen met zijn team dat er voor deze groep cliënten wel degelijk mogelijkheden zijn!

In krap een halfjaar 1400 cliënten spreken

Kuli: “De opdracht van het project Activering dat ik leidde, was om in krap een halfjaar ruim 1400 cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt te diagnosticeren en hun gegevens te digitaliseren. Met een bijbehorend advies over de mogelijkheden voor passend arbeid voor deze cliënten. Een pittige taak in korte tijd! We kozen ervoor om het diagnosticeren zelf uit te voeren. Uiteindelijk spraken we ruim 1000 cliënten. Hun gegevens voerden we in het systeem van CompetenSYS in, waarmee RSD al werkte. Door dit project kwam het gebruik van CompetenSYS in een stroomversnelling. De diagnose staken we breed in waardoor we een keur aan aspecten in beeld kregen: participatie, financiën, zorg, taal en nog meer.”

Contact werd gewaardeerd

“We hielden de werkwijze aan die hoort bij het systeem van CompetenSYS. We nodigden cliënten uit om onder begeleiding zelf een digitale vragenlijst in te vullen in het klantportaal. Vervolgens spraken ze individueel met één van onze consulenten. Die liep de ingevulde vragenlijst door en voerde alle gegevens in CompetenSYS in. Een prettige manier om door te vragen op wat cliënten invulden en zo een goed gesprek te voeren. Het gesprek en die gegevens vormden de basis voor een diagnose. We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“ schetste Kuli.

We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“

Weerstand op het woord ‘werk’

“Dat we uiteindelijk weinig weerstand ondervonden, kwam volgens ons door de laagdrempelige manier van communiceren. We gebruikten eenvoudige taal en stelden ons begripvol op. We legden allerminst de nadruk op het verplichte karakter en stelden de cliënten vooral op hun gemak. Het enige dat wél weerstand opriep was het woord ‘werk’. We legden uit dat we gewoon de mogelijkheden opnieuw wilden monitoren, om nieuwe afspraken te maken. En we legden uit dat wat ons betreft het woord werk veelomvattend is. Zo ongeveer alles wat duidt op dagritme, inzet en participatie, kortom een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Die toelichting stelde cliënten direct gerust, ” aldus Kuli.

Fijne feedback van de makers

Kuli: “CompetenSYS ondersteunde ons bij het diagnosticeren en invoeren van de cliëntgegevens in het door hun ontworpen systeem. Daarnaast controleerden ze steekproefsgewijs een aantal diagnoserapportages. We vonden en vinden het namelijk belangrijk om de kwaliteit en voortgang van ons project te borgen. Onze consulenten zijn geen feedback op hun rapportages gewend, maar die van CompetenSYS bleek prettig en constructief. Dankzij de inzichten en hulp van ‘de makers’ leerden we het systeem nog beter kennen en gebruiken. Dat verhoogt blijvend de kwaliteit van het werk door onze consulenten. Wat mij betreft voeren we vaker zulke controles uit om de kwaliteit te borgen en verder te verbeteren.”

Cliënten verrassend actief en welwillend

“Wat leverde het project Activering ons op? Een waardevol, grondig en actueel beeld van onze cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. En hernieuwd persoonlijk contact met deze groep. En last but not least: inzicht in wat deze cliënten kunnen en willen. Dat helpt ons vervolgens bij het maken van de juiste keuzes in het ondersteunen, begeleiden en motiveren van deze groep. We stemmen nu zeg maar de vraag en het aanbod veel beter op elkaar af.

Wat ons opvalt nu alle gegevens inzichtelijk in het systeem staan, is dat deze cliënten graag willen participeren maar de weg hier naartoe lastig vinden. Dat blijkt het grootste struikelblok. Bovendien blijken ze veel actiever dan we hadden gedacht! Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas, “ besluit Kuli.

"Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas“

Kuli Miloud - RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Meer klantverhalen

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer