info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde

CompetenSYS Loonwaarde: meetbare arbeidsprestaties op de werkplek

Met onze gevalideerde loonwaarde methodiek Loonwaarde kunnen betrouwbaar en objectief de arbeidsprestaties van medewerkers ten opzichte van een reguliere werknemer worden gemeten. CompetenSYS Loonwaarde is één van de vijf door het Ministerie geaccrediteerde loonwaarde methodieken in Nederland. Loonwaarde is een hele praktische, goed werkbare en vooral begrijpelijke methodiek waarmee direct inzichtelijk wordt gemaakt of een werkplek echt goed en voor een langere tijd past bij een cliënt of werknemer. En uiteraard welke loonwaarde de medewerker op de werkplek behaalt. Kortom, een onmisbaar instrument om objectief de loonwaarde te meten.

Onderdelen Loonwaarde

Valide loonwaarde-methodiek

CompetenSYS is een door Blik op Werk en het ministerie erkend loonwaarde-aanbieder

Geaccepteerd door werkgever en werknemer

CompetenSYS spreekt de taal van de werkgever en de werknemer

Uitbesteden of zelf doen, allebei mogelijk

CompetenSYS heeft gecertificeerde loonwaardespecialisten in dienst die kunnen insprongen wanneer u capaciteit nodig heeft

De Professional ondersteund; eenvoudig in gebruik

Het online klantportaal is zeer laagdrempelig in te zetten

Inzicht in mogelijkheden cliënt en cliëntpopulatie

De loonwaardemeting levert ook een gedegen advies aan welke vaardigheden nog moet worden gewerkt

Zonder administratieve ballast

Loonwaarde is gebruikersvriendelijk en valideert uw berekeningen op taakniveau, stelt ontwikkelprofielen op en creëert heldere rapportages. U ziet uitsluitend de vragen die van toepassing zijn op de situatie en functie van uw cliënt. Daarmee omzeilt u onnodige administratieve ballast. Er is controle op de invoer, waardoor onlogische en zichzelf tegensprekende antwoorden zijn uitgesloten. Het systeem verzorgt zelfs complete subsidieberekeningen. CompetenSYS scoort hoog op validiteit, blijkt uit Blik op Werk: 92% van de Loonwaardepercentages lagen binnen de bandbreedte van de Gouden Standaard.

Betrokkenheid werkgever en cliënt

Het betrekken van werkgevers is een belangrijke succesfactor voor een betrouwbare en geaccepteerde uitkomst van een loonwaardemeting. Pas bij het invullen van de vragenlijst krijgen werkgevers een beeld van de punten waarop we een meting van loonwaarde doen. Daardoor letten ze beter op de prestaties van uw cliënt en onderbouwen ze scherper zijn mogelijk verminderde arbeidsprestaties. De digitale vragenlijsten voor cliënt en werkgever zijn eenvoudig en intuïtief vormgegeven, het invullen ervan duurt nog geen tien minuten.

Betrouwbare en gevalideerde loonwaardemethodiek

Minimale administratieve ballast

Maximale betrokkenheid werknemers en werkgevers

Loonwaarde gaat verder dan een rapport alleen.

De vraag van de werkgever centraal stellen, de klant goed in beeld hebben en dit vertalen naar een zo objectief en betrouwbaar mogelijke loonwaarde. Dat is waar het om draait.

Bij CompetenSYS is loonwaarde geen modeartikel. Loonwaarde is het resultaat van meerdere jaren van testen, bijstellen en valideren in de praktijk.

Referenties

Meer referenties