info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse uitbesteed: ervaringen Gemeente Hellendoorn

Voer een inhoudelijke discussie op basis van feiten

Sanne Timmer - Gemeente Hellendoorn

‘Hoe ziet ons cliëntbestand eruit, waarom stromen er niet meer richting werk in deze markt? Sanne Timmer, coördinator Participatie bij gemeente Hellendoorn vertelt: “Op deze vragen vanuit de politiek hadden we telkens geen kwalitatieve antwoorden, maar nu wel. In plaats van in de verdediging schieten bij zulke vragen, voeren we voortaan de juiste inhoudelijke discussies. Een prettige verbetering!”

Toch maar uitbesteden

“Wij waren ervan overtuigd dat het ‘t beste was om zelf ons bestand te vullen met actuele cliëntgegevens en dito diagnose. Immers, wij kennen onze cliënten het beste. We realiseerden ons tegelijkertijd dat het een arbeidsintensieve klus was en ondertussen nam de politieke druk om kwalitatieve antwoorden toe. We besloten om de bestandsanalyse, het invoeren van 120 cliënten, bij CompetenSYS neer te leggen. In goede samenwerking met ons nodigden zij deze cliënten uit, hielpen ze hen in een groepsbijeenkomst met het invullen van de vragenlijst, hielden ze met iedereen een diagnosegesprek en schreven ze een diagnose. De keuze om dit uit te besteden, pakte goed uit.”

Meer kwalitatieve inzichten en discussies

“Onze collega’s keken mee met de bestandsanalyse door CompetenSYS. Sindsdien snappen ze het systeem beter en gebruiken ze het doeltreffender. Sommige gemeenten voeren alleen werkfitte cliënten in, maar CompetenSYS is ons enige registratiesysteem, dus wij zetten er al onze cliënten in. Die werkwijze is even wennen. Het is grondig en goed maar ook arbeidsintensief. Het bijhouden van eenmaal ingevoerde gegevens is gemakkelijk. Alle gegevens in één systeem creëert absoluut meer transparantie: cliëntgegevens zijn nu van ons samen. De bestandsanalyse biedt me kwalitatief betere inzichten, waardoor ik uitvoeringsprogramma’s gerichter inzet en we met de politiek inhoudelijk betere discussies voeren over de doorstroom van onze cliënten.”

Goed geoliede machine

“Het was helder voor onze collega’s waarom we de bestandsanalyse toch wilden uitbesteden en wat de toegevoegde waarde ervan was. Dat zorgde voor het benodigde draagvlak. De samenwerking met CompetenSYS verliep heel prettig. We ervaarden het als een geoliede machine met duidelijke aanspreekpunten, professioneel en benaderbaar. Prettige sparringpartners met duidelijk gebrek aan ‘uurtje factuurtje’-mentaliteit. Ze kijken altijd samen met ons naar hoe we het breder en beter kunnen maken.”

Profijt van gemeente-ervaring

“We profiteerden volop van hun ervaring bij veel gemeenten, waardoor we het wiel niet telkens opnieuw uitvonden. Ze begrepen waar we het over hadden, waar we tegenaan liepen. Ze kwamen altijd met een antwoord op onze vragen. Hun proces zit strak in elkaar, dankzij jarenlange ervaring. Waar wij vooraf twijfels over hadden, bijvoorbeeld de groepsbijeenkomsten, pakte achteraf altijd goed uit. Onze consulenten herkenden hun cliënten in de diagnoses van CompetenSYS en dat schepte vertrouwen. Ik voelde me vooral ontzorgd door de warme overdracht en systematische terugkoppeling over het proces.”

Tevreden college

“Sinds de bestandsanalyse zijn de managementrapportages duidelijk verbeterd. Dit werd goed ontvangen tijdens een themasessie met ons college. De discussies over de groepen cliënten zijn nu wezenlijk anders. We gaven CompetenSYS nog wel een aandachtspunt mee. Voor onze cliënten met een Wia-uitkering is het systeem namelijk te uitgebreid, maar we willen ze wel meenemen in de managementrapportages. CompetenSYS onderzoekt op ons verzoek of voor deze cliënten een ‘short cut’ mogelijk is. Zoiets kunnen we gewoon op tafel leggen en dat wordt dan serieus onderzocht. Heel prettig vind ik dat!”

Ook het college overtuigen op basis van feiten? We vertellen je graag meer: Klik hier

Meer klantcases

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, vertelt waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Lees meer